برنامه نویسی با برد آردوینو

فصل 1: آشنایی با اجزای کامپیوتر

پاورپینت: آشنایی با اجزای کامپیوتر

فصل 2: مبنای دو و زبان ماشین

فصل 3: آغاز برنامه نویسی با برد آردوینو

آموزش گام به گام نصب کردن نرم افزار آردوینو

فصل 4: آشنایی با مدارهای الکتریکی

آموزش گام به گام شبیه سازی برد آردوینو در نرم افزار Proteus

کتابخانه شبیه سازی Arduino برای Proteus

فصل 5: ورودی ها، متغیرها و دستورات شرطی

فصل 6: حلقه های تکرار

پاورپینت: حلقه های تکرار

فصل 7: حروف و جملات و برقراری ارتباط از طریق سریال

فصل 8: LCD کاراکتری

شبیه سازی LCD در محیط Proteus

فصل 9: تابع

فصل 10: آشنایی با ترانزیستور و رله

شبیه سازی رله و ترانزیستور در محیط Proteus

فصل 11: آشنایی با رباتیک و موتور

فصل 12: خروجی آنالوگ و کنترل کردن سرعت ربات

فصل 13: اندازه گیری زمان

فصل 14: مبدل آنالوگ به دیجیتال و سنسورهای آنالوگ

فصل 15: استفاده کردن از Keypad

فصل 16: آشنایی با آرایه ها، رشته ها و struct

فصل 17: دسترسی به EEPROM

فصل 18: ساعت و پروتکل I2C

دانلود کردن کتابخانه DS3231

فصل 19: پروتکل SPI، دسترسی به حافظه SD و مدیریت فایل

فصل 20: آشنایی با برنامه نویسی شی گرا

این صفحه طی ماه های آینده تکمیل خواهد شد.